پسته داریس
خانه / پسته آب خندان احمدآقایی

پسته آب خندان احمدآقایی

فروش پسته آب خندان احمدآقایی برای روسیه

پسته آب خندان احمدآقایی چون نرخ مناسبی دارد، برای فروش صادراتی بهتر است، بخصوص برای کشور روسیه و آسیای میانه که قیمت حرف اول و آخر را می زند. تمامی ارقام پسته دارای نمونه آب خندان هستند. پسته آب خندان از نمونه پسته دهان بسته بدست می آید. پسته دهان …

توضیحات بیشتر »