پسته داریس
خانه / پسته شور احمدآقایی

پسته شور احمدآقایی

قیمت پسته شور احمدآقایی زعفرانی

قیمت پسته شور احمدآقایی بر پایه دو اساس است، که اولین آن نرخ خود پسته خام و دیگری، هزینه طعم دار کرده پسته که شامل نمک و زعفرانی و هزینه کارگری آن. در قیمت پسته احمدآقایی شور عمده آن مربوط به پسته خام است. یعنی عمده قیمت پسته طعم دار …

توضیحات بیشتر »